THE PARK WARSAW

Wielofazowy projekt umożliwiający połączenia między budynkami stwarza warunki do ekspansji bez zmiany lokalizacji.

The Park oferuje biura o zróżnicowanej wielkości. Typowe piętro jest optymalne dla najemców, którzy potrzebują dużych powierzchni.

The park’s specifications deliver the high-level standards required by international companies in a class-a multi-tenant or single-occupier Business park.