Well-being

Innowacyjna architektura oraz unikalna aranżacja zieleni są integralną częścią The Park Warsaw. Ten przyjazny środowisku projekt cechują wysokiej klasy elementy techniczne oraz certyfikacja BREEAM na poziomie oceny co najmniej bardzo dobrej.

Zewnętrzne
strefy relaksu

Bioróżnorodność
zagospodarowania terenu

Wysoka efektywność
energetyczna budynków

Ule w The Park Warsaw
Budka dla ptaków
Zieleń w The Park Warsaw
Zieleń w The Park Warsaw
Zieleń w The Park Warsaw

Budynki otoczone są starannie dobranymi drzewami, krzewami, kwiatami, fontannami i innymi elementami architektury, co tworzy wyjątkowo zdrowe środowisko pracy. W The Park znajdują się również akwaria ze słodkowodnymi i słonowodnymi rybami, łąki kwietne, hotele dla owadów oraz pasieka.