THE PARK WARSAW

Specyfikacja The Park odpowiadająca budynkom biurowym klasy A wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego biznesu, a elastyczne rozwiązania wspierają przyszłą ekspansję najemców.

Specyfikacja The Park gwarantuje wysoki standard wymagany przez międzynarodowe firmy w Parkach Biurowych Klasy A, zarówno dla jednego, jak i dla kilku najemców.


Architektura/Konstrukcja

 • Podział powierzchni biurowej oparty na module okiennym o wymiarze 1.35 m oraz rozstawie kolumn 8.1 m
 • 3.0 m wysokości od podłogi do sufitu podwieszanego
 • Otwierane moduły okienne
 • Zoptymalizowany czas oczekiwania na windy i dostęp do dróg komunikacyjnych
 • Nośność 3.0 kN/m2 dla biur oraz wzmocnienie do 5.0 kN/m2 powierzchni do wykorzystania na archiwum lub magazynowanie
 • System podwieszanych sufitów w biurach
 • Podniesione podłogi o całkowitej wysokości 10 cm
 • Układ powierzchni biurowych zapewnia możliwość efektywnego i funkcjonalnego podziału na jednego lub wielu najemców
 • Wysokiej jakości elementy architektury oraz fasad
 • Maksymalizacja dostępu światła naturalnego
 • Wysokie współczynniki miejsc parkingowych oraz efektywności wykorzystania przestrzeni

System Klimatyzacji i Wentylacji

 • System klimatyzacji oparty na czterorurowych klimakonwektorach
 • Kratki nawiewne montowane w suficie
 • Lokalna kontrola temperatury – jeden kontroler na cztery klimakonwektory
 • Dywersyfikacja zasilania – dwa niezależne źródła zasilania
 • Puszki podłogowe – jedna na 20 m2 powierzchni biurowej dla dwóch stanowisk pracy
 • Oświetlenie biurowe – oprawy oświetleniowe wbudowane w podwieszany sufit
 • Możliwość zainstalowania generatora z niezależną siecią zasilania
 • Efektywne rozmieszczenie szachtów instalacyjnych umożliwiające dopasowanie sieci teleinformatycznych do potrzeb Najemcy

System Zapobiegania i Wykrywania Pożaru oraz Ochrona Budynku

 • System tryskaczy w całym kompleksie
 • System czujek dymowych
 • Automatyczne połączenie ze strażą pożarną
 • System hydrantów ppoż.
 • Inteligentny System Zarządzania Budynkiem
 • Kamery telewizji przemysłowej we wszystkich punktach wejściowych do budynku oraz na parkingu podziemnym
 • System kontroli dostępu
 • Całodobowa ochrona

Telekomunikacja

 • Linie światłowodowe i analogowe od dwóch niezależnych operatorów
 • Centralna krosownica telefoniczna
 • Cyfrowa centrala telefoniczna
 • Elastycznie rozprowadzenie sieci teleinformatycznych